Trim staza – Vežbe (Video 42 min.)

Autor i izdavač: Bane Novitović

Bane Novitovic

Tehnička organizacija: Vojin Nestorović

Vojin Nestorovic

Demonstratori: Lazar Lazarević i Miloš Đokić
Snimatelj: Boris Nestorović
Montaža: Milan Stojanović – Video produkcija KANAL 7

Trim Staza Film

 

 

 

CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
Isan: 0000-0002-2817-0000-F-0000-0000-T
COBISS.SR-ID 167912460.

 

Osnovna namera autora i svih koji su uključeni u ovaj projekat, bila je da damo mali doprinos unapređenju, razvoju i osavremenjivanju programa i sadržaja na području fizičke kulture (sport, rekreacija, fizičko vaspitanje), zdravog načina života i boravka u prirodi. Cilj je bio i da se ukaže na značaj ovakvog objekta u okviru kompletnog kompleksa obrenovačkog izletišta ’’Zabran’’.
Na 2 km od centra Obrenovca nalazi se poznato izletište Zabran. Na 1 km od hotela i bazena počinje Zabranska šuma. U šumi postoji Trim staza dužine 1480 m, sa 16 stanica za vežbanje, 31 pano i 128 vežbi. Trim staza je izuzetno korisna i podesna za masovnu aktivnost. Lako se održava, izrada i odnavljanje sprava ne traže puno vremena i sredstava.

Aerofoto snimak dela Obrenovca i ušća Kolubare u Savu

Aerofoto snimak dela Obrenovca i ušća Kolubare u Savu

Ugovorom o delu (broj 281/07, 09.05.2007.g.) angažovan sam od strane Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac (naručilac posla direktor Marica Šehović), da kao izvršilac posla (Bane Novitović) preuzmem projektovanje i nadzor za izradu rekvizita i panoa za ’’Trim stazu’’ u Zabranu, prema standardima potrebnim za tu vrstu posla (što je i urađeno).

  • Karakterističan presek trim stazeKarakterističan presek trim staze
  • Postavljanje Postavljanje

  • Trim stazaTrim staza
  • Pano – stanica 1Pano – stanica 1

Trim stazu je izgradio Fond za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac u saradnji sa Srbijašumama – ŠG Kosjerić uz izuzetno angažovanje spec. dipl. inž. tehn. Vojina Nestorovića.

Pored pešačenja i trčanja "Trim staza" ovakvog tipa pruža i mogućnosti vežbanja na spravama adekvatnim i pristupačnim kako sportistima tako isto i rekreativcima svih uzrasta oba pola, a takođe i mogućnostima primene vežbi oblikovanja.
DVD film "Trim staza" traje 42 minuta. Nastao je zbog želje samog autora da dopuni postojeći sadržaj prikaza vežbanja na "Trim stazi" (panoi i fotografije). Sadrži metodski izabrane vežbe na različitim spravama (panj, paralelni balvani, prepone, klupe za trbušne mišiće, kose merdevine, kosa greda, vratilo, kosa prečka, horizontalna greda, razboj, "cik-cak" balvane, teg) i vežbe oblikovanja. Ukupno oko 150 vežbi. Sve vežbe su "težinskog" karaktera sa akcentom na određena psihofizička svojstva čoveka: brzinu, snagu, izdržljivost, spretnost, okretnost. Takođe, vežbe su lokalnog (pojedine mišićne grupe: noge, ruke, trbuh, leđa) i opšteg karaktera (kompletno telo).
U telu ZDRAVLJE, U duši MIR, U mislima RADOST, U srcu MLADOST, U radu USPEH, U ljubavi SREĆA... SVIM MOJIM PRIJATELJIMA...
 
Czech English French German Greek Italian Norwegian Persian Russian Spanish

Youtube

Facebook Bane.Sport

Google Plus

 

Panoramio

Pretražite Sajt

Svi materijali publikovani na ovom sajtu, pisani sadržaji, slike, grafički materijali audio i video materijali se ne smeju publikovati, javno reprodukovati ili citirati. Za korišćenje bilo kog sadrzaja ili dela sadržaja sajta morate pismeno tražiti dozvolu autora, osim o delu gde se publikuju Izveštaji i dokumentacija predviđena da se preuzme sa sajta.
©2010 Bane Novitović - dizajn i izrada BIT Studio.